Közúti elsősegélynyújtó vizsgát tettek a Bedősök


2022. május 9-én az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumában közúti elsősegélynyújtó vizsgát szerveztünk diákjaink számára. A mostani vizsgán a tizedik évfolyamosok közül az erdésztechnikusok, a kertészek és a lovászok vizsgáztak. A vizsgára a tanulók az iskola helyi tantervében meghatározott heti 1 órás tantárggyal készültek fel. A mostani megmérettetésre 18 tanuló jelentkezett, ebből 17 fő jelent meg, egy tanuló betegség miatt igazoltan hiányzott. A vizsga nagyon jól sikerült, mind a 17 diák sikerrel abszolválta a vizsgát. Gratulálunk nekik, hisz megtették a jogosítványszerzés felé az első lépést és emellett hasznos tudás birtokába is kerültek.


Domokos József