Hungarikum verseny


A lakiteleki Népfőiskola – a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával – újra meghirdette vetélkedőjét a hungarikum mozgalom népszerűsítése, valamint nemzeti értékeink megismertetése érdekében.

A játékos vetélkedőre most a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályában tanuló diákok, valamint a középfokú oktatási intézmények 9. és 10. osztályos diákjai és felkészítő tanáraik jelentkezhettek. Egy csapat 3 diákból és 1 felkészítő tanárból állt.

Az első fordulóban, a jelentkezés során egy 50 kérdésből álló feladatlapot kellett kitölteni, erre maximálisan 50 pontot kaphattak a csapatok.


A második fordulóban 2 prezentációt kellett készíteni egy hungarikumról és egy kiemelkedő nemzeti értékről, bemutatva azok legfontosabb értékeit, tulajdonságait, múltját, jelenét, jövőjét. A prezentációkra 50-50 pontot kaphattak a csapatok maximálisan.


A prezentáció értékelésének szempontjai a következők voltak:

• indokolás, hogy miért ezt az értéket választották

• a prezentáció kreativitása

• a prezentáció pontossága


A négy korosztályban összesen 232 csapat jelentkezett a versenyre. Az elődöntőbe 16 csapat jutott, melyre a 9. évfolyamosok számára 2022. 04. 20-21- én került sor Lakiteleken a Hungarikum Ligetben. Az elődöntőbe iskolánk kettő csapata jutott be, egy csapat a 9. évfolyam erdészeti szakmunkás osztályából és egy csapat a 9. évfolyam erdésztechnikus osztályából.


Házi feladatként a csapatoknak arra kellett készülniük, hogy a beküldött két prezentációt a verseny zsűrije előtt kell ismertetniük. A bemutatóra a helyszínen maximum 10 perc állt rendelkezésre. Egyet az elődöntő során, egyet a döntő során kellett bemutatni.

A csapatok szabadon választhatták meg, hogy melyiket mutatják be az elődöntő, és melyiket a döntő során. A szóbeli bemutatás során bármilyen egyéb eszköz is felhasználható volt a téma bemutatására. Bármilyen díszlet, eszköz, hangszer, vers, próza, ének, tánc a 10 perces időkereten belül.

A prezentációk bemutatása mellett a csapatoknak további két feladatot kellett megoldani. Egy „Hungarikum-mozi” megtekintése során fel kellett ismerni, meg kellett nevezni a filmben szereplő Hungarikumokat, illetve Világörökségi helyszíneket. A másik feladat során egy totót kellett kitölteni, mellyel a csapatok a Hungarikumokkal kapcsolatos tudásukról adhattak számot.

A verseny jó hangulatban telt, csapataink ügyesen szerepeltek, és egy rendkívül szoros versenyben az országos 9. és 10. helyezést érték el. A tudásunk gyarapításán túl tapasztalatokkal és nagyon jó élményekkel is gazdagodtunk.