Tájékoztató 9.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A 220/2020.(V.22.) Korm. rendelethez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom.

  1. A tanév végi oktatás

Iskolánkban az oktatás 2020. június 2. és június 15. között a digitális munkarend alapján folytatódik tovább.

  1. Bizonyítványosztás

Végzős évfolyamok számára

2020. június 4-én 11.00 órakor szakmai bizonyítványosztás az Erdésztechnikus és az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus végzősöknek.

2020. június 5-én 11.00 órakor szakmai bizonyítványosztás a 11BV Erdészeti szakmunkás és Virágkötő és virágkereskedő szakmát szerzett tanulóknak.

2020. június 5-én 12.00 órakor szakmai bizonyítványosztás a 11BL Erdészeti szakmunkás szakmát szerzett tanulóinak.

A 2020. március 19-én a vírusjárvány miatt elmaradt rutin, biztonságos üzemeltetés és forgalmi vizsgára 2020. június 11-én kerül sor azon tanulók esetében, akik március 19-én vizsgáztak volna.

2020. június 11-én 8.00 órakor a 12/C osztályos tanulók közül a szóbeli érettségi vizsgán érintetteknek szóbeli érettségi vizsga lesz. Az érettségi bizonyítványok, törzslapkivonatok kiosztása a 12/C osztályos tanulóknak ezen a napon történik. A pontos időpontról az osztályfőnökök értesítik a tanulókat.

2020. június 12-én, 8.00 órakor a 13/D osztályos tanulók közül a szóbeli érettségi vizsgán érintetteknek szóbeli érettségi vizsga lesz. Az érettségi bizonyítványok, törzslapkivonatok kiosztása a 13/D osztályos tanulóknak ezen a napon történik. A pontos időpontról az osztályfőnökök értesítik a tanulókat.

A nem végzős évfolyamok bizonyítványosztására az alábbi időpontokban kerül sor.

2020. június 19. péntek 11.00 óra 9/C és 12/D osztályos tanulók számára az osztályfőnökök adják át a bizonyítványokat.

Ezen a napon kapják meg a 9/A, 9/B, 9BL és 11/C osztályos tanulók a bizonyítványaikat 13.00 órakor az osztályfőnökeiktől.

2020. július 10-én, 13.00 órakor a 10/A, 10/B, 10/V, 10/L és 10/C osztályos tanulók vehetik át bizonyítványaikat osztályfőnökeiktől.

  1. Kollégiumi kiköltözés

A nyári gyakorlat második turnusába beosztott tanulóknak (10/A, 10/B, 10/V, 10/L 10/C), valamint a 9/C és a 12/D osztályos tanulóknak a kollégiumból ki kell költözni, az étkezési térítési díjjal el kell számolni, a könyvtári tankönyveket le kell adni.

A kiköltözés lehetséges időpontjai: 2020. június 10-12. (szerda-péntek) 8.00-14.00 óra között. Jelentkezni a kiköltözésre a nagyfiúkollégium tanári ügyeletén kell!

A nyári gyakorlat első turnusába beosztott tanulóknak a gyakorlat utolsó napján kell kiköltözni!

  1. Nyári gyakorlat

Iskolánkban a nyári gyakorlatokat az alábbiak szerint szervezzük meg.

Az erdészeti szakmunkás, a virágkötő és virágkereskedő szakmát tanulóknak (9. és 10. évfolyam), és az erdészeti és vadgazdálkodási ágazati képzésben résztvevő 10. és 11. osztályos tanulóknak 3 hét összefüggő szakmai gyakorlat és 1 hét projektfeladat teljesítése kötelező.

A Lovász szakmát tanulók számára 4 hét szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. Beosztásuk a gyakorlati hellyel egyeztetve történik, melyről a tanulók külön értesítést kapnak!

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat időbeosztása a járványügyi helyzet miatta az alábbi:

2020. június 15.- július 3. között a szakmai gyakorlaton a 9/A, a 9/B, a 9/BL (erdészeti szakmunkások) és a 11/C vesz részt.

2020. július 6. –július 24. között a szakmai gyakorlaton a 10/A, a 10/B, a 10/V és a 10/C vesz részt.

A projektfeladat elvégzéséhez segítséget nyújtunk.

A nyári gyakorlat ideje alatt a kollégista tanulóknak kollégiumi elhelyezést és térítés ellenében étkezést biztosítunk.

A gyakorlat naponta 7.15-kor kezdődik és 14.15-ig tart.

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele.

A gyakorlatok teljesítése során a járványügyi előírások betartása kötelező!

Ásotthalom, 2020. június 01.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó

igazgató