Tájékoztató 8.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2020. április 27-én megjelent a JEF/36644/2020-ITM számon az innovációért és technológiáért felelős miniszter egyedi miniszteri határozata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályairól.

E fenti határozat értelmében a szakmai vizsgák megszervezésre kerülnek. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos legfontosabb ismeretekről adok tájékoztatást.

 1. A szakmai vizsgán kizárólag az írásbeli, valamint a gyakorlati vizsgatevékenység kerül megtartásra.

 2. Szakmai vizsgára az bocsájtható, aki a szakképzési évfolyam utolsó évét eredményesen teljesítette, és aki a szakképesítés utolsó évfolyamára vonatkozóan az iskola pedagógiai programjában meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-át teljesítette.

 3. Sikeres vizsga esetén a szakmai bizonyítvány a szakképesítésre előírt jogosítvány bemutatása nélkül is kiállítható.

 4. A szakmai vizsgán a vizsgabizottság és a vizsgázók számára a maszk viselete kötelező, a gumikesztyű viselete megengedett.

 5. A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.

 6. A vizsgatevékenységek lebonyolítása során ügyelni kell a védőtávolságok betartására, valamint arra, hogy a tanulók ne csoportosuljanak.

 7. Írásbeli vizsgán egy teremben maximum 10 fő vizsgázó lehet.

 8. Az írásbeli vizsgatevékenységek értékelése az alábbi ponthatárok szerint történik: 0-40 pont elégtelen, 41-49 pont elégséges, 50-59 pont közepes, 60-79 pont jó, 80-100 pont jeles.

 9. Az írásbeli vizsgatevékenység eredményének és a feladatok értékelésének a vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.

 10. Vizsgaidőpontok:

 • Központi írásbeli vizsga: 2020. május 25. 8.00 óra (Erdészeti szakmunkás, Virágkötő és virágkereskedő, Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, Erdésztechnikus)

 • Gyakorlati vizsgák időpontjai:

2020. május 19. 8.00 óra: Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, Erdésztechnikus 13E

2020. május 20. 8.00 óra: Erdészeti szakmunkás 11BV

2020. május 21. 8.00 óra: Erdészeti szakmunkás 11BL

2020. május 22. 8.00 óra: Virágkötő és virágkereskedő 11BV

2020. május 26. 8.00 óra: Lovász 11BL

 1. A vizsgák előtti este, a másnap vizsgázóknak be lehet érkezni a kollégiumba. A vizsgák napjára reggelit és ebédet biztosítunk a kollégista tanulóknak.

 2. A vizsgázó kollégista tanulóknak az utolsó vizsganapon (május 25., lovászok esetében május 26.) a kollégiumból ki kell költözni, valamennyi személyes tárgyat haza kell vinni, az ingyen tankönyveket a könyvtárba le kell adni, a pénztárban el kell számolni.

 3. A bizonyítványok kiosztásának módjáról és időpontjáról későbbiekben adok tájékoztatást.

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgákat kívánok!

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó

igazgató