Tájékoztatás 5.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Iskolánk 2020. 03.18. napjától a digitális oktatáshoz a Microsoft Teams felületet használja. Ezt a felületet használjuk hivatalos oktatási felületként, bármelyik másik felület csak kiegészítése ennek. A eKRÉTA rendszerben az értékelések történnek.

Kérem a tanulókat, hogy a Microsoft Teams felületen kiadott feladatokat a megadott határidőkig teljesítsék.

Ha bárkinek a feladatok megoldása során kérdése, problémája merül fel, a tananyaggal, a feladattal kapcsolatban a felületen keresztül is tud kérdéseket feltenni a szaktanárnak.

Ha bárkinek technikai problémái merülnek fel, vagy betegség miatt nem tudja a feladatokat teljesíteni a megadott határidőre, akkor az iskolai oktatásnál megszokott rendnek megfelelően az osztályfőnököt kell értesíteni.

Kérem a tisztelt szülők további együttműködését, segítségét, hogy a digitális munkarend szerinti oktatásunk az elkövetkező időszakban is eredményesen megvalósulhasson.

Minden tanuló szorgalmas, kötelességtudó munkájára továbbra is számítok!

További jó munkát és jó egészséget kívánok Mindenkinek!

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó

igazgató