Tájékoztatás 2.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A tantermen kívül szervezett digitális munkarend bevezetésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

  1. A digitális munkarendben történő oktatás határozatlan ideig lesz érvényben.

  2. A digitális munkarendben történő oktatás célja, hogy biztosítsuk a tanulóknak az Alaptörvényben megfogalmazott jogát az oktatáshoz, és elősegítsük, hogy az adott évfolyamot a tanulók eredményesen teljesíthessék, felkészülhessenek a szakmai és az érettségi vizsgákra.

  3. A szülők, a tanulók és a pedagógusok közös munkájának az eredménye lesz a tananyag ilyen módon való elsajátítása.

  4. Felhívom a tanulók figyelmét, hogy a tantermen kívüli digitális oktatás nem rendkívüli szünetet jelent, hanem önálló tanulásra, a pedagógusok által biztosított tananyagok feldolgozására, és elsajátított ismeretek számonkérésére irányuló tevékenység. Így mindenkinek a feladata, felelőssége és kötelessége a digitális oktatásban való közreműködés, a kiadott feladatok határidőre történő teljesítése.

  5. Ahhoz, hogy a pedagógusok által biztosított tananyagokat a tanulók fel tudják dolgozni, a tanulóknak szükségük lesz az iskolában maradt felszerelésükre. Lehetőséget biztosítunk, hogy a tanulók a felszereléseikért, esetleg a kollégiumban hagyott személyes tárgyaikért visszajöjjenek az iskolába.

  6. A felszerelések és személyes tárgyak összepakolására, hazavitelére 2020. március 17-én, kedden és 2020. március 18-án, szerdán 8.00 és 15.00 között lesz lehetőség úgy, hogy mindenki abban a kollégiumban kell, hogy lejelentkezzen az ügyeletes tanárnál, amelyik kollégiumban lakik.

  7. A kollégiumból egyelőre kiköltözni nem kell.

  8. A digitális tananyagok elérhetőségéről, a pedagógusokkal történő kapcsolattartás módjáról, a számonkérésről 2020. március 16-án, hétfőn délután adunk részletes tájékoztatást.

  9. Kérem a tisztelt szülőket, hogy segítsék a pedagógusok munkáját abban, hogy gyermekeik a számunkra biztosított tananyagot feldolgozzák, az elektronikus konzultációk lehetőségével éljenek, és a kiadott feladatokat határidőre megküldjék a feladatot kiadó tanárnak.

Mindenki felelősségteljes együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó

igazgató