Állás lehetőség: Angol tanár

Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Angoltanár / bármely szak - kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. március 18 - 2020. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Kollégiumi nevelői feladatok ellátása, tanórán kívüli foglalkozások. Pedagógusi munkakörrel összefüggő tevékenységek. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Egyetem, Angol,  Büntetlen előélet  Magyar állampolgárság  Cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz  Diploma másolat  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 18. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Angoltanár / bármely szak - kollégiumi nevelőtanár. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 11. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bedoahalom. sulinet.hu honlapon szerezhet.