Az agrárszakképzés megerősítéséért fogtak össze Csongrádban

Az Ásotthalmon aláírt együttműködés keretében a Csongrád megyei agrárszakképzés fejlesztését több megyei agrárvállalkozás, illetve agrárszakképző intézmény bevonásával kívánják elérni.

Az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban kötött megállapodással a Csongrád megyében működő agrár- és élelmiszergazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek versenyképességét, valamint Csongrád megye népességmegtartó képességét erősítenék. „A duális képzésben is részt vevő érintett megyei vállalkozások, szakképző intézmények az együttműködés eredményeképpen a jövőben olyan naprakész, versenyképes elméleti és gyakorlati tudást adhatnak át a fiataloknak, amellyel a képzésben résztvevők már tapasztalattal rendelkező szakemberként léphetnek ki az iskolából a munkaerőpiacra. A szakképzett munkaerőre nagy szükség van a napjainkban kialakult munkaerőhiány végett is. Azok a diákok, akik szorgalmasan, jól tanulnak és végzik a gyakorlatot az ennek helyet biztosító vállalkozásoknál, elképzelhető, hogy a későbbiekben munkát is kaphatnak ott. A megállapodás tehát a képzőintézményeknek, a tanulóknak és a csatlakozó vállalkozások számára is előrelépést jelenthet” – emelte ki B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos.

Szinay Attila, a Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a mezőgazdaság Magyarország 2010-ben megindult gazdasági növekedésének egyik hajtómotorja lett. Céljuk a fiatalok számára vonzóvá tenni a szakképző iskolákat, ennek eléréséért többek között az infrastrukturális fejlesztéseket is kiemelt fontosságúnak tartják.

„A versenyképességen van a hangsúly. A képzések akkor eredményesek, amennyiben a diákok az elméletet és a gyakorlatot is magas szinten sajátítják el, így ténylegesen szakemberként kerülhetnek ki az iskolából” – ismertette a megállapodás jelentőségét Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei elnöke.

Tráserné Oláh Zsuzsanna, a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok titkára elmondta, a megye agrárhagyományaira tekintettel is kiemelten fontos a szakemberek magas színvonalú képzése. Arra is törekednek, hogy az itt végzett fiatalok helyben, Csongrád megyében találhassák meg számításaikat.

Andrésiné Ambrus Ildikó, a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium igazgatója elmondta, az évszázados múlttal és nagy hagyományokkal rendelkező iskola a történelmi Magyarország első erdőőri szakiskolája, 1883. október 10-én nyitotta meg kapuit. Tradicionális intézmény, amely 134 éve szolgálja az erdészeti szakmai oktatást és a teljes emberré nevelést. Véleménye szerint a partnerségi megállapodás a szakképzésnek új lendületet adhat.

A szakmai programon elhangzott, a térség hangsúlyos agrárgazdasági szereplői folyamatosan csatlakozhatnak a megyei szintű megállapodáshoz annak érdekében, hogy a szakmai és szakmaközi szervezetek, gazdálkodók és önkormányzatok bevonásával megerősítsék a gyakorlatorientált iskolai rendszer működését és az iskolarendszeren kívüli középfokú agrárszakképzést. A duális képzési rendszer kibővítése, a tudás megújítását szolgáló továbbképzések és a felnőttképzés eredményesebb lehet az agrárszakképző iskolák és az őket körülvevő gazdasági-társadalmi környezet szorosabb együttműködése mellett. A kitűzött célok elérése érdekében kötötte első partnerségi keretmegállapodását a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), amelyet tavasszal írt alá Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Győrffy Balázs, a NAK elnöke.

A megyei megállapodások aláírásával a partnerek nagy hangsúlyt fektetnek a duális képzés megerősítésére, a beiskolázások támogatására, a magas színvonalú felnőttképzésre, valamint a végzett fiatal szakemberek munkaerőpiaci elhelyezkedésének elősegítésére.

(forrás: szegedma.hu hírportál)