Felvételi 2015, tájékoztató, középfokú beiskolázáshoz

Felvételi tájékoztató
a középfokú beiskolázáshoz
a 2023-2024-es tanévre

OM azonosító: 202728/010

Tanulmányi területek:

 

  • Szakképző iskola  Erdőművelő-fakitermelő        (4 0821 17 01)            tagozatkód: 0001

                                      Gazda (Lovász szakmairány)  (4 0811 17 04)            tagozatkód: 0002

                                      Kertész (koszorúkötészettel)  (4 0812 17 05)            tagozatkód: 0003

 

  • Technikum           Erdésztechnikus                     (5 0821 17 02)            tagozatkód: 1111

 

Az iskola felvételi vizsgát nem tart.

A felvételi rangsorunkat magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és biológia tantárgyakból elért általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg.

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezők esetében, ha a fenti tantárgyak közül valamelyik tárgyból mentesítették az értékelés alól, akkor a földrajz, informatika és a technika tárgyakat vesszük figyelembe a felvételi rangsor megállapításánál.