Felvételi 2015, tájékoztató, középfokú beiskolázáshoz

Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz 2021/2022 tanév

OM azonosító: 202728/010

 

Tanulmányi területek:
- Szakképző iskola

     Erdőművelő-fakitermelő               (4 0821 17 01) tagozatkód: 0001

           (bővebben)
     Gazda (Lovász szakmairány)        (4 0811 17 04) tagozatkód: 0002

           (bővebben)
     Kertész                                             (4 0812 17 05) tagozatkód: 0003

           (bővebben)

- Technikum

     Erdésztechnikus:                            (SZJ 5 0821 17 02) tagozatkód: 1111

           (bővebben)

 

 

Az iskola felvételi vizsgát nem tart.
A felvételi rangsorunkat magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és biológia tantárgyakból elért általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg. 
A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezők esetében, ha a fenti tantárgyak közül valamelyik tárgyból mentesítették az értékelés alól, akkor a földrajz, informatika és a technika tárgyakat vesszük figyelembe a felvételi rangsor megállapításánál.